Logo Logo

معرفی

نظر به این‌ که در حوزه معارف قرآن و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام حجم زیادی از اطلاعات و معارف در قالب‌ وب‌سایت‌ها و پایگاه‌های مختلف از قبیل دانشنامه‌ها، ویکی‌ها، مجلات علمی و پژوهشی، کتابخانه‌ها و مراکز اسنادی و نیز رسانه‌های گروهی به صورت پراکنده در شبکه جهانی وب وجود دارد و از طرف دیگر، این معارف با اطلاعات نادرست و غیرمرتبط آمیخته شده‌اند. این امر منجر به چالش‌های اساسی در بازیابی و دسترسی منسجم به اطلاعات در حوزه اهل‌بیت علیهم‌السلام در شبکه جهانی وب گردیده است.  با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات در حوزه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام، راهنمای موضوعی نشر معارف قرآن و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام؛ تحت شبکه وب با هدف ایجاد فهرست موضوعی چندزبانه جامع در راستای معرفی مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام به جهانیان و نیز راهنمایی پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام جهت دسترسی آسان‌تر به منابع در شبکه جهانی وب طراحی گردیده است. این راهنمای موضوعی از یک ساختار سلسله مراتبی استفاده می‌نماید که در آن، هر یک از موضوعات اصلی به منظور افزایش دسترس‌پذیری به موضوعات فرعی تقسیم شده است و تلاش بر این بوده است که وب‌سایت‌ها از نظر کیفیت و ارائه محتوی ارزیابی گردند، اما این راهنمای موضوعی هیچ مسئولیتی در رابطه با محتوی هر یک از وب‌سایت‌ها، اعم از مطالب مندرج، پیوندهای موجود و تغییرات سایت‌ها ندارد.

معیارها

 وب‌سایت‌های با موضوع معرفی قرآن، و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و کاربردهای علمی و فرهنگی ثبت می‌شوند، که از محتوی سودمند و روزآمد برخوردار باشند.

 وب‌سایت‌هایی که دارای محتوی منافی عفت، مخالف وحدت اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و نیز ترویج فرقه‌های انحرافی باشند، ثبت نمی‌گردند.

 وب‌سایت‌هایی که با اهداف بازاریابی و تبلیغاتی راه‌اندازی شده‌اند، به استثناء سایت‌های تولید محتوی اسلامی شامل فروشگاه‌های محصولات فرهنگی و پایگاه‌های اطلاعاتی، ثبت نمی‌گردند.

ارتباط با ما

کاربران می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه، وب‌سایت‌های مورد نظر خود را پس از اطمینان از این‌ که در پرتال رهنما ثبت نشده باشند، با رعایت معیارها ثبت نمایند و پس از تأیید توسط مدیر سایت در پایگاه نمایش داده می‌شوند. همچنین کاربران می‌توانند نسبت به ارائه نظر و گزارش نسبت به سایت‌های ثبت شده در این وب‌سایت بپردازند.