Təqlid, Təqlidin mənası, Hökmləri öyrənməyin lazımlığı, Sular, İcazəli və qadağan olunmuş təqlid