Sibtəyn Beynəlxalq MüəssisəsiTel: +98 25 37703330 Faks: +98 25 37706238 E-poçt: sibtayn@sibtayn.com