1369-cu ildə Müəssese-ye pəjuheş və Motaleate Fərhəngi (mədəni araşdırma və tədqiqat mərkəzi) adilə gözəgələn faklardan ki İslami İnqilabın qələbəsindən sonra bu mərkəzin ixtiyarında qoyulmuşdu faydalanaraq,formalaşdı onagörə ki tarixi biliyin ən əsaslı təməllərindən biri bize çatan sənədlər və faklara əsaslanır, Müəssese-ye Mutaliate Tarix-e Moaser-e İran bu mədəni mirasın qorunmasında, meydana çıxarma və buraxılmasında və tarixi araşdırmalar üçün əlverişli zəmin yaradılmasında özünün son dərəcə səy və cəhdin işə tutdu,bu müəssənin tarixi araşdırmalar basırığı İranın çağdaş tarixinə həsr olunur ki İranın miladi 18-20-ci yüzyilliklərinin dəyişiklərin əhatə edir müəssisədə olan faktların əsas xususiyyəti onların çox hissəsinin özəllikləridi və həmin bu faktların başqa oxşar toplumlardan fərqlənməsinə səbəb olur,keçen illərdə də bu dəyərli mirasın qorunması üçün və habelə müəssisənin mövcud olan arxivin təkmilləşdirilməsi üçün,bir sıra özəl faktlar toplumlarının alınıb qorunmasına təşəbbüs olunub,bu müəssisənin isturukturu və hissələri ki adı gələn xidmətlərin və məqsədlərin ardıcıllığı və izləməyi öhdələrindədir bu qərariladır
Arxiv,Kitabxana,Araşdırma informasiya bankası,Beynəlxalq əməkdaşlıq və münasibətlər bürosu, Nəşriyyat