پرتال رهنما پرتال رهنما

قرآن کریم

دسته بندی‌ها قرآن کریم
6
وب‌سایت‌ها
181
فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی

فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی

فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی (فصلنامه علمی - پژوهشی) توسط دانشگاه اراک منتشر می شود. این مجله دارای تاییدیه علمی پژوهشی شماره 3/18/63659 مورخ 1393/04/15 از کمیسیون نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از شماره اول (بهار 92) می باشد....  

مشاهده بیشتر...
زبان‌های دیگر
9