پرتال رهنما پرتال رهنما

نشریات ادواری

وب‌سایت‌ها
263
دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقهی‌ حقوقی زن و خانواده

دو فصلنامه علمی تخصصی مطالعات فقهی‌ حقوقی زن و خانواده

نشریه زن و خانواده از مقاله‌های تحقیقی و تحلیلی اصیلی استقبال می‌کند که در آن مطلب یا نظریه بدیعی در زمینه‌های تخصصی حقوق خانواده مطرح شده باشد؛ و از چاپ مقالات مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است. این مجله در زمینه مطالعات زن و خانواده است.  

مشاهده بیشتر...
	پژوهش نامه اخلاق

پژوهش نامه اخلاق

اهداف پژوهش نامه اخلاقعبارت است از: تولید و توسعه دانش در گستره اخلاقارایه و نقد مطالعات نظام مند استادان معارف اسلامی دانشگاه های کشور وتوسعه روش شناسی اخلاق، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر  

مشاهده بیشتر...
مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت با صاحب امتیازی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور فراهم آوردن عرصه‌ای برای بروز و ظهور تولید علم در زمینه مباحث سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت و پر کردن خلأ تولید اندیشه در...  

مشاهده بیشتر...
نشریه پرسمان

نشریه پرسمان

نشریه پرسمان به صاحب امتیازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و سردبیری محمدعلی لیالی، از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، در ۴۸ صفحه رنگی منتشر می‌شود.  

مشاهده بیشتر...
فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران)

فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی (انجمن معارف اسلامی ایران)

محورهای موضوعی: اخلاق و تربیت اسلامی، فلسفه اخلاق، اخلاق کاربردی، اخلاق زیست محیطی، اخلاق تطبیقی، چالش‌های اخلاقی، بحران اخلاقی جهان معاصر  

مشاهده بیشتر...
فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی با هدف اشاعه و گسترش دانش علوم تربیتی وحوزه های وابسته به آن؛ انتشاریافته‌ها و نظریات جدید علوم تربیتی؛ نشر پژوهش‌های حوزه علوم تربیتی؛ فراهم آوردن زمینه لازم برای تبادل آرا و اندیشه ها در مسائل ، محورها...  

مشاهده بیشتر...
فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های است که در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به جامعه شناسی زنان مطرح می گردد .انتشار این مجله سبب آشنایی و شناخت دقیق و ارزشمند در باب مطالعات و تحقیقاتی است که زنان در جامعه و در...  

مشاهده بیشتر...
فصل‌نامه علمي ـ ترويجي معرفت اخلاقي

فصل‌نامه علمي ـ ترويجي معرفت اخلاقي

در سال‌هاي اخير شاهد رشد روزافزون نشريات تخصصي در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني در كشور هستيم و اين آغازي است براي جنبش نرم‌افزاري و نويدي است براي توليد علم بيشتر در ميان انديشمندان و پژوهشگران داخلي. با وجود اين، مـتأسفانه هنوز در برخي از مهم‌ترين و...  

مشاهده بیشتر...
دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی

دو فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق وحیانی

اهداف و چشم انداز: 1. ترویج اندیشه‌های بلند وناب علامه متخلق، حضرت آیت الله جوادی آملی (دام عزه). 2. ترویج و بسط تفکر عمیق عقلانیت وحیانی و اخلاق وحیانی. 3. فراهم آوردن عرصه‌ای برای بروز و ظهور جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم در زمینه مباحث...  

مشاهده بیشتر...
زبان‌های دیگر
9