پرتال رهنما پرتال رهنما

نشریات ادواری

وب‌سایت‌ها
273
فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي انوار معرفت

فصل‌نامه علمي ـ پژوهشي انوار معرفت

اهداف 1. ايجاد زمينه مناسب براى انجام پژوهش هاى تخصصى روزآمد در زمينه علوم عرفاني و كمك به گسترش آنها؛ 2. انعكاس يافته هاى علمى صاحب نظران، استادان و پژوهشگران؛ 3. پاسخ‌گويى به نيازهاى تخصصى فكرى و عرفاني؛ 4. ايجاد فضايى مناسب براى تضارب آراء در...  

مشاهده بیشتر...
فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی معرفت فلسفی

فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی معرفت فلسفی

معرفت فلسفي فصل‌نامه‌اي در زمينه فلسفه تطبيقي است. قلمرو مسائلي كه در حيطه اين نشريه قرار مي‌گيرد، شامل مقايسه، نقد و بررسي مباني و نظريات فيلسوفان از نحله‌هاي مختلف فلسفي، بـررسي تـطبيقي انــديشه‌هاي فـلاسفه مسـلمان با بررسي موشكافانه و مقايسه آراي...  

مشاهده بیشتر...
فصل‌نامه علمی ـ ترويجی اسلام و پژوهش‌های مديريتی

فصل‌نامه علمی ـ ترويجی اسلام و پژوهش‌های مديريتی

اين فصل‌نامه، اهداف ذيل را وجهة همت فعاليت خود قرار داده است: الف. بسترسازي براي طــرح و بـسط تحقيقات علمي و تخصصي روز‌آمد، در زمينة مديريت اسلامي؛ ب. ايــجاد فضاي تــبادل نظر در مباحث اســـاسي و چالش‌برانگيز مربوط به موضوعات و مــسائل مديريت و...  

مشاهده بیشتر...
فصلنامه سراج منیر

فصلنامه سراج منیر

نشریه سراج منیر یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین...  

مشاهده بیشتر...
دوفصلنامه علمی و پژوهشی سلفی پژوهی

دوفصلنامه علمی و پژوهشی سلفی پژوهی

تفکر سلف گرائی که روز به روز در عالم اسلام گسترده تر شده و با پشتیبانی وهابیت دست خود را به جان و مال و ناموس امت اسلام آغشته کرده است از مهمترین جریان های خطرناک امروز جهان اسلام است. گروههایی که با شعار سلف گرائی و با هدف بازگشت اقتدار اسلام به...  

مشاهده بیشتر...
پژوهشنامه نقد وهابیت سراج منیر

پژوهشنامه نقد وهابیت سراج منیر

فکر سلف گرائی که روز به روز در عالم اسلام گسترده تر شده و با پشتیبانی وهابیت دست خود را به جان و مال و ناموس امت اسلام آغشته کرده است از مهمترین جریان های خطرناک امروز جهان اسلام است. گروههایی که با شعار سلف گرائی و با هدف بازگشت اقتدار اسلام به...  

مشاهده بیشتر...
دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی

دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی

رویکرد کلی نشریه انتشار مقالات پژوهشی در زمینة معرفی و نقد اندیشه و فرهنگ جهان غرب است. برخی از موضوعات پیشنهادی نشریه عبارتند از: تاریخچة غرب شناسی؛ افق های جدید غرب شناسی؛ تاریخ و وضعیت تفکر فلسفی، علمی، دینی، در جهان غرب؛ اندیشة حقوقی و سیاسی در...  

مشاهده بیشتر...
پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)

پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)

اهداف و چشم انداز: ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث فلسفه دین و کلام عقلی ؛ ایجاد زمینه ای برای بازسازی اندیشه فیلسوفان و متکلمان مسلمان به زبان جدید ؛ جهت بخشی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به سوی موضوعات فلسفه...  

مشاهده بیشتر...
فصلنامه مطالعات علوم قرآن

فصلنامه مطالعات علوم قرآن

فصلنامه مطالعات علوم قرآن با هدف گسترش و اعتلای فرهنگ و معارف قرآن و اهل‌بیت؛ مرجعیت بخشی به قرآن کریم در علوم؛ تعمیق یافته‌های قرآنی؛ ایجاد محیط علمی پویا و مولد اندیشه قرآنی؛ پاسخگویی به نیازهای فکری و معارفی جامعه و نظام اسلامی؛ تأثیرگذاری و...  

مشاهده بیشتر...
پژوهنامه مطالعات میان رشته ای تفسیر و کلام کوثر

پژوهنامه مطالعات میان رشته ای تفسیر و کلام کوثر

«پژوهشنامه مطالعات میان‌رشته‌ای تفسیر و کلام کوثر» وابسته به مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر است و با هدف ترویج و تبلیغ مبانی دینی منتشر می شود. نظریه پردازی در حوزه مطالعات اسلامی، آسیب شناسی مباحث دینی با رویکرد ارئه راهکار، کاربردی کردن مباحث دینی،...  

مشاهده بیشتر...
زبان‌های دیگر
9