پرتال رهنما پرتال رهنما

نشریات ادواری

وب‌سایت‌ها
273
پژوهش نامه معارف قرآنی

پژوهش نامه معارف قرآنی

نشریه پژوهش نامه معارف قرآنی یک نشریه با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر...  

مشاهده بیشتر...
نشریه مطالعات قرآن و حدیث

نشریه مطالعات قرآن و حدیث

نشریه علمی «مطالعات قرآن و حدیث» دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با اولویّت مطالعه و بررسی موضوعات میان‌‌رشته‌‌ای در حوزه‌ی علوم انسانی - اسلامی، نقد مبانی و یافته‌‌های علوم متعارف بر اساس اصول و معارف دینی و همچنین اعتلا و ارتقای دانش‌های اسلامی،...  

مشاهده بیشتر...
دوفصلنامه علمی «پژوهش های زبانشناختی قرآن کریم

دوفصلنامه علمی «پژوهش های زبانشناختی قرآن کریم

دوفصلنامه علمی «پژوهش های زبانشناختی قرآن کریم» تازه های پژوهشی صاحب نظران در خصوص مطالعات حوزه زبان شناسی، معناشناسی و وجوه بیانی واژگان قرآنی را منتشر می کند؛ لذا بدیهی است که مقالات می بایست در این حوزه تخصصی و دارای اصالت و نوآوری تحلیلی بوده و...  

مشاهده بیشتر...
فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

قرآن کریم و آموزه های آن خاستگاه و سرچشمۀ اصیل فرهنگ اسلامی است و همۀ فرقه های مذهبی، مکاتب فکری و حتی جریان‌های اجتماعی در خلال تاریخ پر فراز و نشیب اسلام مشروعیت فکر و راه خود را بر خوانش و فهم آن بنا کرده‌اند. در واقع همه مؤلفه های فرهنگ...  

مشاهده بیشتر...
 نشریه تخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج

نشریه تخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج

نشریه تخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج در سایه سار وحی و اندیشه جاری زلال تسنیم آغاز مسیر نموده و سعی دارد به معرفی مبانی قرآن شناسی و منهج تفسیری مفسر گران قدر جهان اسلام حضرت آیت الله جوادی آملی(حفظه الله) بپردازد. این نشریه متعلق به پژوهشکده علوم...  

مشاهده بیشتر...
دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی قرآن و حدیث (صحیفۀ مبین سابق) کهن ترین مجلۀ تخصصی کشور در حوزۀ پژوهش‌های علوم قرآن و حدیث است و از سال 1373ش با بهره جویی از محققان باتجربه و استادان سرشناس این رشته در داخل و خارج از دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشهای برجسته و...  

مشاهده بیشتر...
مجله پژوهش های قرآن و حدیث

مجله پژوهش های قرآن و حدیث

مجله پژوهش های قرآن و حدیث آماده پذیرش مقاله در دو حوزه علوم قرآن و حدیث با رویکرد مباحث مورد نیاز و روز و نقد آراء و فرضیات جدید در حوزه علوم قران و حدیث است. مقاله‌ها باید مسأله ­محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند. هدف مجله آن است که یافته‌های تازه و...  

مشاهده بیشتر...
پژوهش های تفسیر تطبیقی

پژوهش های تفسیر تطبیقی

نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه قم به عنوان دانشگاه پیشرو در الهیات و علوم قرآنی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین...  

مشاهده بیشتر...
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری

اهداف فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری عبارت از تولید و توسعه دانش در گستره تفسیر قرآن، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر و ارائه و نقد مطالعات تفسیری نظام‌مند استادان معارف اسلامی دانشگاه‌های کشوراست. محتوی سایت: مطالعات تفسیری ـ نشریه ـ...  

مشاهده بیشتر...
نشریه « تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نشریه « تحقیقات علوم قرآن و حدیث

نشریه « تحقیقات علوم قرآن و حدیث » جهت نیل به اطلاع رسانی و توسعه پژوهش های قرآنی و روایی؛ وایجاد فرصتی مناسب برای تبادل آراء و اندیشه های قرآن پژوهان و حدیث شناسان و عرضه تصویری جهان شمول از دین و مقوله های دینی؛ و فراهم آوردن بستری شایسته برای...  

مشاهده بیشتر...
زبان‌های دیگر
9