عطرقرآن کانون تولید محتوای فرهنگی و عکس نوشته هایی در قالب قرآن، حدیث و دعا می باشد.
تنها هدف عطرقرآن؛ ترویج فرهنگ اسلام و قرآن و همچنین ترویج فرهنگ اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است.