بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­ مقدس؛ به موجب فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا و بند ۲۲ شرح وظایف ستاد کل نیروهای مسلح، در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۱۲تأسیس شد که در اساسنامه «بنیاد» نامیده می­شود. اساسنامه ­ی این بنیاد در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۲۱به تصویب مقام معظم رهبری رسید و به موجب تدابیر مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱معظم له، اصلاح گردید. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­ مقدس – برابر مصوبه گردشکار شماره ۷۰۷۲۴ مورخه ۱۳۸۳/۱/۲۴فرماندهی معظم کل قوا – در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد.