بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­ مقدس؛ به موجب فرمان مقام معظم فرماندهی کل قوا و بند ۲۲ شرح وظایف ستاد کل نیروهای مسلح، در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۱۲ تأسیس شد که در اساسنامه «بنیاد» نامیده می­ شود. اساسنامه ­ی این بنیاد در تاریخ ۱۳۷۱/۵/۲۱ به تصویب مقام معظم رهبری رسید و به موجب تدابیر مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ معظم له، اصلاح گردید. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­ مقدس – برابر مصوبه گردشکار شماره ۷۰۷۲۴ مورخه ۱۳۸۳/۱/۲۴ فرماندهی معظم کل قوا – در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد. این بنیاد ضمن برخورداری از پشتیبانی عمومی و حمایت­های ستاد کل – باتوجه به مفاد این اساسنامه، گستردگی مأموریت و ضرورت ارتباط مستقیم با نهادها و سازمان­ های ذی­ ربط و سایر دستگاه­ های مؤثر در حفظ آثار و نشر ارزش­ های دفاع­ مقدس و اجرای مأموریت ستادی – تابع ضوابطی است که به تصویب هیئت امنای بنیاد می­رسد.