در ایران نخستین بار شبکه آموزش به ابتکار وزارت آموزش و پرورش در سال 1346 با پخش روزانه بین 3 تا 4 ساعت برنامه آموزشی راه اندازی شد . در سال 1359 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ماهیت شبکه آموزش به شبکه دو تغییر کرد. این تغییر به دلیل برخی مشکلات و تنگناهای موجود در ساخت برنامه‌های آموزشی مستقیم از یک‌سو و تغییر نگاه‌ها به سازمان صدا و سیما به عنوان دانشگاه بزرگ تقویت فرهنگ (در ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، فقهی، مذهبی، اقتصادی و اخلاقی) و از سوی دیگر به منظور ساخت همه برنامه‌ها با ماهیت آموزش غیرمستقیم انجام شد.