مركز مطالعات وپژوهش هاى فلكى ـ نجومى با استعانت از در گاه باريتعالى وعنايات خاصه بقيه الله الاعظم ارواحنا فداه ، حدود پانزده سال است كه فعاليت علمى ، پژوهشى وآموزشى خود را آغاز نموده است ، با توجه ويژه مرجعيت عاليقدر تشيع حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) كه علاقه فراوان به بسط وگسترش علوم مختلف در ميان مسلمانان دارند ، اين مركز در شهريور ماه سال1376 باگزينش حدود 40 نفر از طلاب وفضلاى مستعد حوزه علميه كار آموزشى خود را شروع نمود ، وتا كنون بيش از 2600 دانش پژوه از برنامه هاى آموزشى اين مركز استفاده نمودند.