مجله علمی پژوهشی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل از بهار سال 1380 تا کنون به صورت دوره ای و هر فصل چاپ می گردد. این فصلنامه دارای مجوز علمی پژوهشی از ورات علوم می باشد و همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد. هدف‌ این مجله نشر نتایج پژوهش‌ نظام‌مند و مسأله‌محور درکلیه‌ رشته‌های ‌مرتبط با فقه و مبانی حقوق اسلامی است. به‌منظور حفظ اعتبار درجه علمی- پژوهشی مجله، رعایت موارد 1- دارای فرضیه و استدلالی­ بودن 2- ابتکار و نوآوری و به روز بودن موضوع، 3- تتبع و استفاده از منابع متعدد اصلی و جدید 4- شیوه نگارش و رعایت قواعد ویراستاری در مقالات ارسالی ضروری است. تنها مقاله‌هایی قابل بررسی است که قبلاً منتشر نشده‌اند و نویسنده متعهد به‌عدم‌نشر آنها در جای دیگر است. ضمناً مقاله‌های‌ارائه ‌شده برای‌‌ بررسی‌ و چاپ نباید هم‌ زمان به‌مجله‌های‌ دیگر ارائه ‌شده‌ اشند.