اهالی مسجد همواره به شناخت محصولات با کیفیت نیاز دارندو از طرفی تولیدکنندگان در پی معرفی محصولات خود به مساجد هستند. مسجد کالا بهترین جایی است که این دو قشر می‌توانند یکدیگر را پیدا کنند . مسجد کالا پل ارتباطی بین مصرف‌کننده و تولید‌کننده را به خوبی برقرار می‌کند . در حال حاضر مسجدکالاتعداد قابل توجهی محصول، تولید‌کننده و توزیع‌کننده معرفی کرده است و در آینده‌ی نزدیک به منظور جلب اعتماد مخاطبان ، محصولات مورد تایید ما دارای نشان برتر طلایی و لگوی مسجد کالا خواهند شد تا مخاطبان با اطمینان بیشتری از خدمات مسجد کالا بهره‌مند شوند.
مسجدکالا صرفا یک زیرساخت برای آشنایی مصرف کنندگان مسجدی و تولیدکنندگان مسجدی است و درج محصولات در این سایت به منزله تضمین کامل کیفیت و خدمات آن‌ها نمی‌باشد. هر چند کارشناسان مسجدکالا همواره سعی در پالایش اولیه و تایید مقدماتی محصولات دارند.