"نما"ی "مسجد" نه فقط سنگ و آهن و سیمان، که مجموع عناصری است که یک نفر در ارتباط با مسجد آن را مشاهده می‌کند. بیایید این نما را معرفت افزا کنیم!
"مسجد نما" می‌خواهد دستیاری برای فعالان فرهنگی مساجد باشد.
ان‌شاءالله بسته‌های تابلو اعلانات مسجد و مدرسه، نشریه سنگرمحله و جوانه‌ها حداکثر تا عصر چهارشنبه هر هفته، در سایت قرار خواهد گرفت.