“صالحین برخط” سنگر تبادل تجربیات و محتوای سرگروه ها و مربیان فرهنگی میدانی ایران اسلامی در راستای کادرسازی و ترییت و تعالی نیروهای مومن جبهه خودی در جنگ نرم، در بهمن ماه سال ۹۳ به همت جمعی از همین سرگروهها و مربیان تقدیم به لبخند رضایت “ولی” برای تجهیز تدارکات سربازان ولایت برپا شده و مدیریت می شود.
مجموعه صالحین آنلاین، به صورت مستقل در سطح کشور فعالیت می کند و به هیچ نهاد و ارگانی وابستگی ندارد.