جعبه ابزار، با این هدف راه اندازی شد که بتواند کمکی کند به طراحان برای راحت تر بودن در امر طراحی و گرافیک؛ هم بنا داریم آموزش ها و محتواهای علمی قرار بدیم و هم بنا داریم ابزارهای کاربردی در راستای صرفه جویی در وقتِ طراحان بذاریم… معمولاً تصاویر خام و مواد اولیه شاید به سختی گیر بیاد ولی ما سعی داریم این موارد رو تأمین کنیم… خیالتون راحت…