سامانه کتابشناخت - گفتمان علمی انقلاب اسلامی به معرفی آثار فاخر و برتر حوزه علوم انسانی و اسلامی با هدف فراهم نمودن بستر مناسب برای محققان و پژوهشگران ایجاد گردیده است.
سایت کتاب شناخت شامل پنج حوزه‌ی کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، مولفان و همایش‌ها ‌است که فعلا فاز اول و دوم راه‌اندازی شده و رونمایی می‌شود. لازم به ذکر است این سامانه صرفا مختص به آثاری است که در جشنواره‌ها یا توسط محققان به عنوان اثر برتر شناخته شده‌اند.