مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در راستای گسترش و تعمیق پژوهش‌ها و مطالعات میان رشته‌ای در زمینه فقه و قرآن با محوریت خانواده، مجله پژوهش ‌های قرآنی - فقهی خانواده را مد نظر قرار داد. این مهم به ویژه در عصر حاضر که کانون خانواده از جهات مختلف مورد هجمه واقع شده، اهمیت مضاعفی یافته است...
محتوی سایت: نشریه ـ مقاله ـ سبک زندگی ـ خانواده اسلامی ـ پژوهشنامه.