یکی از نام هایی که اکثر قریب به اتفاق ایرانیان با آن آشنایی دارند، نام حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است. این موسسه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از عمده ترین متولیان فرهنگی - هنری کشور است که با محوریت عنصر الهی اسلام و حکومت اسلامی دست اندرکار فعالیت های گسترده و متنوعی از قبیل: انتشارات چندیت عنوان نشریه با زمینه های فرهنگی و هنری، آموزش رشته های مختلف هنری، تهیه کنندگی و ساخت فیلم ها سینمایی، تولید فیلم نامه با بهره گیری از استعداد های کشور، پشتیبانی از گروه های هنری در زمینه های گوناگون، حمایت از برگزاری نمایش های آیینی و تعزیه، اقدام به احیای هنر های اصیل ایرانی - اسلامی و همچنین انجام فعالیت ها و ارائه خدمات دیگر در جهت حفظ امتداد و تکیه بر آرمان های انقلاب اسلامی می نماید.