اندیشکده سبک زندگی، با تلقی صادر شدن حکم جهاد فرهنگی توسط فرماندهی کل قوای فرهنگی و همچنین اشاره ایشان به افق تمدن نوین اسلامی به عنوان هدف نهایی انقلاب اسلامی و ترسیم شاهراه سبک زندگی برای رسیدن به آن، در سال ۱۳۹۱ با هدف تبیین، تدوین و ترویج «الگوی جامع زندگی» در افق ۱۴۰۸ اعلام موجودیت نمود و از سال ۱۳۹۲ در راستای دغدغه های رهبر فرزانه و پاسخ علمی و عملی به سئوالات ایشان در حوزه سبک زندگی شروع به فعالیت های رسمی نمود.