موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی در سال 1376 تاسیس گردید.و در سال 1396 به دستور تولیت وقت آستان قدس رضوی و تعریف رسالت های جدیدی همچون فعالیت های معرفتی، اردوی و پاسخگویی به شبهات اعتقادی جوانان نام موسسه به موسسه جوانان آستان قدس رضوی تغییر کرد. موسسه‌ای که موسسان آن، در اساسنامه اش هدفشان از ایجاد چنین مرکزی را این گونه فهرست کردند:
– برقراری ارتباط، بررسی و حل مشکلات جوانان
– کوشش برای یافتن راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی غرب
– ارتقاء سطح آگاهی و معرفت دینی، اجتماعی جوانان