هدف از تشکیل مجموعه “حجره فقاهت” حفظ و نشر تراث فقهاء امامیه می باشد که عدم توجه به این مسأله، ضرورت پرداختن به این مهم را در دوران کنونی دوچندان کرده است. این مجموعه که قریب به ۴ سال از تاسیس آن می گذرد، در دو بخش تبلیغ میدانی (در فضای حقیقی) و تبلیغ در عرصه مجازی -با استفاده از طلاب نخبه و با استعداد- به فعالیت می پردازد.