این سایت وابسته به مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم می باشد. با عنایت به گسترش روزافزون اینترنت در سطح جهانی، و از طرفی ضرورت توجه بیشتر به طرح معارف مهدویت در عرصه‌ای فراگیرتر، لزوم تأسیس یک مرکز مجازی، پیش از پیش احساس می‌شد. به همین منظور مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم با هدف ارائه معارف مهدوی به مخاطبان و کاربران اینترنتی، اقدام به راه‌اندازی مرکز مجازی مهدویت نمود. بخش های مرکز مجازی عبارتند از : اندیشه مهدویت، دشمن شناسی، سبک زندگی مهدوی، ادبیات مهدوی، گرافیک مهدوی، دریچه معرفت، اندیشه مهدویت، دوران غیبت، ثقلین.