مرکز آموزش قرآن کریم وابسته به آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از جمله مراکز قرآنی فعال در سطح کشور است که با فعالیتهای متعدد قرآنی و حدیثی جایگاهی متمایز در میان مؤسسات قرآنی کشور یافته است. این مرکز در سال ۱۳۶۹ ه.ش فعالیتهای قرآنی خود را با برگزاری محافل انس با قرآن آغاز نمود و با نگرشی کیفی به یکی از مراکز قدرتمند کشور مبدل شد. از مهم ترین حوزه های فعالیت این مرکز می توان به فعالیت در حوزه های تبلیغی-ترویجی، فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی، تولیدات قرآنی و مشارکت در طرح های متنوع قرآنی را ذکر نمود.
محتوی سایت: