با عنایت به هجمه های گوناگون فرهنگی که در عصر حاضر جهت سست نمودن پایه های اعتقادی و ارزشی جامعه بویژه قشر جوان و نوجوانان روانه می گردد، ضرورت آگاهسازی جامعه اسلامی از این تهاجمات بر کسی پوشیده نیست. با توجه به پیشرفت برق آسای تکنولوژی در سرتاسر جهان ابزارهای هجوم نیز تغییر کرده و به تبع آن ابزارهای مقابله نیز تغییر می یابد. لذا شناخت ابزارهای تبلیغاتی و به کارگیری بهینه آن در امر مقابله ضروری می باشد. در این راستا موسسه فرهنگی آرماگدون از سال 1385به همت جمعی از جوانان متعهد، متدین و پژوهشگر با هدف اصلی ارتقاء سطح دانش و بینش عمومی در موضوعاتی چون اسلام ستیزی، اسلام هراسی، صهیونیسم و آخرالزمان در گستره ملی و بین المللی شروع به فعالیت نموده است.