مؤسسه اى است مستقل كه به صورت جهانى و فرامرزى با اهداف دينى و فرهنگى فعاليت مى كند و فرآورده ها و خدمات خود را به زبان هاى مختلف (عربى، فارسى، انگليسى، اردو و ...) عرضه مى نمايد و به دور از گرايش هاى سياسى و بدون وابستگى جناحى، فقط در مسير دينى و فرهنگى كه همانا اعتلاى كلمه اسلام و قرآن و مذهب تشیع است، تلاش مى كند.
محتوی سایت: کلام جاویدان ـ اهل بیت ع ـ آرشیو صوت ـ ادعیه و زیارت ـ عقاید ـ سبک زندگی ـ کتابخانه .