سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با هدف ارائة خدمات اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مختلف مانند اشاعة گزینشی اطلاعات، ارتباط مستقیم کتابداران و اندیشمندان با یکدیگر، حل مشکلات پژوهشی و آموزشی در تمام ساعات شبانه ‌روز؛ ایجاد امکان دسترسی به منابع موجود در کتابخانه سازمان (خصوصاً منابع نایاب و کمیاب) برای افراد مختلف به‌ منظور پژوهش و نیز آموزش و همچنین حفاظت از منابع باارزش موجود در کتابخانة سازمان مانند نسخه‌های خطی، اسناد و مطبوعات کتابخانه دیجیتال این سازمان را راه‌اندازی نمود و از این طریق مجموعه‌های منحصربه ‌فردی مانند نسخه‌های خطی، اسناد و اشیای موزه‌ای را در دسترس اندیشمندان، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان فراهم نموده است.