پایگاه تحقیقاتی القرآن از زیر شاخه های موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام است که در ارتباط با قرآن کریم فعالیت می کند.هدف از تاسیس این پایگاه، اطلاع رسانی به عموم مردم، متخصصان و عاشقان به قرآن کریم است.نهایت سعی خود را بر این اصل بنیاد نهاده است که قرآن را از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام و به صورت جامع و کامل نشان داده و بر اساس آن نشر دهد.
محتوی سایت : قرآن شناسی ـ معارف قرآن ـ علوم قرآنی ـ ادبیات قرآن ـ قصص قرآن ـ قرآن در نگاه اندیشمندان ـ اعلام قرآن ـ خدمات قرآنی ـ چهره های قرآنی.