جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی المصطفی به صورت متمرکز، توسط اداره کل امور قرآن و حدیث، برای فراگیران و مخاطبان المصطفی در سرتاسر دنیا طراحی و اجرا می گردد. این جشنواره، زمینه ای مناسب برای نظام مند کردن و هدفدار نمودن آموزش های قرآنی و حدیثی به عنوان دو رکن رکین تعالیم گران سنگ و معارف ارزنده علوم دینی برای فراگیران ارجمند المصطفی به شمار می آید. جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی المصطفی پس از تلفیق دو نهاد «مرکز جهانی علوم اسلامی» و «سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور» و تشکیل نهاد معظم «جامعه المصطفی العالمیه» با سابقه برگزاری سیزده دوره مسابقات بین المللی فجر قرآن کریم در مرکز جهانی علوم اسلامی، از دوره چهاردهم با نام «جشنواره بین المللی قرآنی و حدیثی المصطفی» و با رشته های متعدد و در سه بخش شفاهی، کتبی و آثار، در موضوعات قرآنی و حدیثی برای طلاب غیر ایرانی در بیش از 40 کشور دنیا برگزار و مرحله نهایی آن در جمهوری اسلامی ایران اجرا می گردد.
محتوی سایت: جشنواره بن المللی قرآنی ـ تصاویر قرآنی ـ ویدیو قرآنی ـ دعا و مناجات ـ تواشیح.