سایت پارس قرآن در تاریخ چهارده اسفند سال ۱۳۸۴ با هدف تحقیق برای شناخت بهتر قرآن کریم افتتاح شد و هدف اصلی آن مهیا کردن امکاناتی جامع برای فعالیت های تحقیقی در مورد قرآن بوده است. در حال حاضر روزانه بیش از دهها هزار نفر از ۱۴۰ کشور دنیا از سایت بازدید می کنند.
محتوی سایت : جستجوی قرآن کریم ـ متن قرآن کریم ـ مقالات قرآنی ـ نرم افزار های قرآنی.