این سامانه اطلاعات تمام دستاوردهای قرآنی کشور را در قالب‏های مختلف و بصورت طبقه‏ بندی شده و با ایجاد شبکه‏ های علمی بصورت واسپارگاه فراهم نموده و کاربری و کارآمدی آن را افزایش داده است.
هدف اصلی سامانه سبد قرآنی، اطلاع رسانی، بازنمایی و اشتراک‏ گذاری دستاوردهای قرآنی کشور به صورت متن، فیلم و صوت که زمینه معرفی و رتبه‏ بندی و اعتبار بخشی دستاوردهای قرآنی است، می‌باشد.