در این سایت، نسخه دیجیتالی دانشنامه فلسطین، - به عنوان نخستین دانشنامه تفصیلی درباره فلسطین به زبان فارسی قرار دارد. این دانشنامه بیش از سه هزار مدخل اصلی( و هزار مدخل ارجاعی ) دارد که همگی بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است و توضیحاتِ بعضی از مدخل‌ها در حد یک کتابچه است .این دانشنامه هشت جلدی به نوعی ارزشمندترین مجموعه‌ ی دانشنامه ای در حوزه مقاومت است که توسط مولف آن، آقای مجید صفاتاج گردآوری و تدوین شده است. در این وب سایت، می توانید به مطالعه، جستجو و تحقیق در نسخه کامل دیجیتالی آن بپردازید. و به راحتی می‌توانید مطالب مورد نظر خود را در آن بیابید.