در این سایت، نسخه دیجیتالی دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل جهت استفاده پژوهشگران قرار داده شده است. دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل یک مرجع و اثر علمی و تحقیقی و حرکتی زیربنایی و اساسی در راستای جبران‌ خلا منابع معتبر نسبت به شناخت صهیونیسم و اسرائیل است که می‌تواند نیاز علمی جامعه تحصیل‌کرده و پژوهشگران به تحقیقات در این حوزه را برآورده سازد. این اثر با هدف شناسایی پدیده صهیونیسم و اسرائیل در شش جلد تهیه و چاپ شده است. این دانشنامه هم اکنون حدود 1900 نوشتار دارد. در این وب سایت، می توانید به مطالعه، جستجو و تحقیق در نسخه کامل دیجیتالی آن بپردازید.