نشریه پیرامون مبانی فقهی حقوق اسلامی در حوزه­ ها­ی مختلف حقوق اسلامی اعم از حقوق مدنی و کیفری فعالیت دارد و رویکرد مجله نیز در زمینه­ ی مباحث فقهی و حقوقی تعریف شده است. مقالات تألیف شده در این موضوعات مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.