پایگاه داده های قرآنی، شامل منابع بزرگ و ارزشمندی از محتوای اسلامی است که از هفت بخش تشکیل شده است: 1ـ قرآن کریم همراه با ترجمه، تفسیر، روایات مرتبط با آیات و صوت قرآن کریم 2ـ ادعیه 3ـ نهج البلاغه که در سه بخش حکمت ها، نامه ها و خطبه ها آورده شده است 4ـ صحیفه سجادیه ، با ذکر عنوان هر دعا 5ـ احکام 6ـ روایات موضوعی که مشتمل بر بیش از 120 موضوع مختلف و روایات مرتبط با آن موضوع ها می باشد 7ـ مشاور روائی.
محتوی سایت: متن قرآن کریم، صوت قرآن کریم، تفسیر قرآن، شان نزول آیات، ادعیه، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، روایات موضوعی.