احزاب سیاسی، اخلاق و سیاست، انتخابات، اندیشه سیاسی اندیشمندان و متفکران مشهور داخلی و خارجی، اندیشه های سیاسی اسلام،اندیشه های سیاسی قرآن، اندیشه های سیاسی نهج البلاغه، انقلاب اسلامی ایران، جریان های سیاسی معاصر، جنبش ها و قیام ها، حکومت اسلامی، حوزه علمیه و سیاست، دین و سیاست، روابط خارجی ایران، فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، قرآن و سیاست، قوانین و مقررات سیاسی، کشورهای اسلامی، مسائل مستحدثه، نقد و بررسی آثار علمی حوزه علوم سیاسی، وحدت اسلامی، ولایت فقیه و سایر حوزه های مرتبط با علوم سیاسی