گروه تحقیقاتی کاروان علم نهادی پژوهشی است که برای سهل‏ نمودن دسترسی به منابع و متون علوم اسلامی و فرهنگ دینی و مقدمات مربوط به آن با استفاده از فن‏ آوری اطلاعات و ارتباطات، و توسعه و تعمیم آن در حوزه‏ های علمیه و مجامع فرهنگی داخلی و بین‏ المللی تشكیل گردیده و برخی از اهداف آن عبارتند از: تولید برنامه‏ های نرم‏ افزاری در زمینه‏ های مختلف علوم اسلامی و فرهنگ دینی، تحقیق و به كار‏ گیری بهترین شیوه‏ های به کار گیری ارتباطات شبكه‏ های‏ اینترنتی و اینترانتی، انتشار كتب، مجلات و جزوات به صورت الکترونیکی یا مکتوب.
محتوی سایت: نرم افزار تحقیقاتی، اپلیکیشن منادی بالقرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، ادعیه، روایات، احکام.