محتوی پایگاه:
تلاوت های ماندگار قاریان بزرگ جهان اسلام
ترجمه فارسی گویای قرآن (صوتی)
ترتیل های جزء خوانی دلنشین
برنامه های آموزشی با کارشناسی اساتید با تجربه کشور شامل : تجوید، روخوانی، صوت و لحن و حفظ