بانک اطلاعات سیره امام علی (ع) و مطالعات نهج البلاغه که با مشارکت توسط «بنیاد نهج البلاغه» و با مشارکت «شهرداری تهران» برپا شده است.