Wikishia (Farsça: ویکی‌شیعه); Uluslararası internet ağında yayınlanan sanal bir ansiklopedi olup, hedefi On iki imam Şia’sını tanıma konusunda, ilgili bilgilere ulaşmak ve Tarih, Coğrafya, fıkıh, usul, Tefsir, Hadis, Kelam, Felsefe ve İrfan gibi bilim dallarını beyan etmek ve ilgili kavramları, temel inançları ve çeşitli etkinlikleri açıklamaktır. Bu amaçla gerekli görülen isim, sözcük, özel terim ve kavramlara, bu sanal ansiklopedide açıklık getirilmektedir.
Wiki Şia’da, kişisel tahlil ve görüşlerden, henüz ispatı yapılmamış tez ve teoremlerden uzak durulmakta, ayrıca bilimsel ve tarihi anlaşmazlıklar konusunda yargıda bulunmak işi, okuyuculara bırakılmaktadır. Dolayısıyla Wikishia, bu gibi konularda tamamen tarafsız bir tutum sergilemektedir.